Plan Dnia

Tak spędzamy czas...

7:00 - 9:00

Przywitanie dzieci, zajęcia indywidualne 
Zabawy muzyczno-ruchowe
Swobodne zabawy w sali.

9:00 - 9:30

Śniadanie

9:30 - 11:00

Poranna gimnastyka
Zajęcia edukacyjne
Wyjście do ogródka

11:00 - 11:30

Zupka

11:30 - 14:00

Odpoczynek ( bajkoterapia, wyciszenie, sen) 
Dzieci, które nie śpią – przechodzą do drugiej sali.

14:00 - 14:30

Obiad

14:30 - 15:30

Swobodne zabawy w sali
Zajęcia indywidualne
Zabawy plastyczne

15:30 - 16:00

Deserek

16:00 - 16:30

Odebranie dzieci ze żłobka. 
Zabawa w sali/na świeżym powietrzu.