DOTACJA

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz uchwały Nr LXXV/1294/2023 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne (t.j. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz 8289) od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Gmina Tarnowo Podgórne udziela dotacji (dofinansowania) do pobytu dziecka w Żłobku dziecięcym.

Dotacja (dofinansowanie) wynosi 750 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w Żłobku i dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Warunkiem przyznania dotacji jest posiadanie aktualnej elektronicznej Karty Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne.